تبلیغات

كارم شده دراز كشیدن رو تخت خوابم

فكر میكنی ، بی تو میتونم تخت بخوابم؟

نه ، به خدا قسم خیلی سخته با غم      

هر روز یادت بیاد كه عشقت رفته باز هم

خودمو گول میزنم میگم رفته تا من    

بگم عاشقشم و بشم دست به دامن

خب پس اگه اینطوری باشه پس بزارمن

بگم هنوزم به سمت عشقت رهسپارم

اینه حرف تازم / كه با مرگ یارم       

میشم غرق ماتم / میخوام سر بزارم

واسه تو اما تو نمیبینی درد مارم (ماروهم)

حتی حاضری كه ببینی مرگ مارم (مارو هم )

حرفای دلم خالی شد رو برگ كاغذ       

مجبورم كه با غم دوریت من بسازم

و بازی عشقو كه توش هستم ببازم     

دیگه نمیتونم ببینم حتی خنده هاتم

و اره ، فقط این شده بنده كارم

كه پا بزارم روی دل تنگ پارم ( پاره ام )

برچسب ها : ,